EIS - elektro intersticiální scanner / ESteck systém

EIS představuje dramatický pokrok v dnešních neinvazivních zdravotnických technologiích. Tato technologie zajišťuje bezpečné, přesné a snadno použitelné řešení, které přináší toto spolehlivé a cenově dostupné zařízení do každodenní praxe. Tato patentovaná lékařská měřící technika nemá konkurenci.

EIS ESteck zařízení je vědecky ověřené skenovací zařízení, které umožňuje rychle (cca za 5 minut) a neinvazivně posoudit celkový zdravotní stav těla a všech důležitých orgánů a to na mikroskopické úrovni. Zařízení skenuje všechny tkáně a orgány v těle. To znamená, že může snížit riziko možných závažných onemocnění a detekovat např. diabetes, srdeční problémy, onemocnění páteře a další onemocnění kdekoli v těle a to i ta, ke kterým je pacient náchylný nebo jimiž je ohrožen – jde tedy o dokonalý nástroj v preventivní medicíně. Dále může sloužit k přesnějšímu rozhodování o léčebném plánu.


EIS kontroluje a analyzuje všechny tělesné systémy včetně:

 • dýchacího ústrojí
 • zažívacího ústrojí
 • kardiovaskulárního systému
 • močových, pohlavních soustav
 • imunitního systému
 • nervového systému
 • hormonálního systému
 • metabolického systému atd.

EIS ESteck

Zařízení ESteck je komplexní systém kombinující dvě technologie využívající bio senzory s pěti funkcemi řízenými unikátním softwarem pro zpracování, ukládání a analýzu signálu a dat. Systém využívá 6 elektrod umístěných na čelo, ruce a nohy.


Analýza stavu organismu

Analýza stavu organismu se provádí pomocí diagnostické soupravy americké firmy LD Technology.

Diagnostická souprava Es Teck

je počítačová souprava pro okamžitou diagnostiku a analýzu stavu organismu. Tato souprava prostřednictvím kompletního programového vybavení umožňuje vytváření obrázků, diagramů, případně i pomocí vlastní grafiky vytvářet obraz stavu organismu klienta. Poskytuje cenné informace o funkčnosti celého organismu nebo jednotlivých orgánů. Díky těmto vlastnostem má uvedená diagnostická souprava velký význam při kontrole i vývoji jakýkoliv terapií, a to díky přesnosti a spolehlivosti. V podstatě jde o první soupravu kde je použita kombinace čtyř technologií v jednom zařízení.

Základem je Electro Intersticiální Scanner (EIS), což umožňuje unikátní průkopnické fyziologické, biochemické hodnocení intersticiální tekutiny a produkce buněčné ATP metodami postavené na měření a analýze impedance aktuálního continua. Jde o první systém kde se bioimpedanční technologie používá k provedení analýzy funkce orgánů a systémů na fyziologické a biochemické úrovni. Je to jediný dostupný systém pro podrobné posouzení zdravotního stavu. Údaje poskytnuté diagnostickou jednotkou Es Teck:

 • intersticiální koncentrace iontů (Na,K, Ca,P,Cl, Mg)
 • koncentrace plynů a pH, H+
 • intersticiální hydrogenuhličitany
 • metabolity oxidace (MDA)
 • antioxidační kapacitu (GSH, SOD)
 • intersticiální bilanci neurotransmiterů: serotonin, dopamin, katecholaminy, acetylcholin, inzulín, DHEA, kortizol, testosteron, aldosteron
 • o funkci štítné žlázy
 • posouzení metabolického syndromu
 • funkci všech orgánů
 • stav kardiovaskulárního systému
 • výpočet SPO2
 • podrobnou analýzu trávicího systému, včetně jater, slinivky bříšní, žlučníku
 • cenné informace o tukové tkáni, svalové hmotě, vnitřní i extracelulární vodě, kalorický výdej atd.

Hodnocení

Es Teck je bioimpedanční preventivní nástroj zdravotní péče, který dokáže vyhodnocovat účinnost léků, sledovat potravinové doplňky, sledovat výsledky terapií nebo regenerací rychle a přesně. Nejde o žádný alternativní prostředek, ale o uznávaný a akreditovaný non invazivní zdravotnický prostředek umožňující provádět komplexní analýzu fyziologie klienta v čase do 10 minut s prokázanou 87% klinickou přesností.

Měření nutné pro analýzu stavu organismu je nebolestivé, nijak nezatěžuje klienta, trvá asi 4 minuty. Hned po měření jsou k dispozici veškeré hodnoty v číselné i grafické podobě. Měření i analýza je velmi přesná, neboť zde nejsou žádné odběry, vše je prováděno na základě informací o elektrickém stavu orgánů, tkáně, páteře, tkáňového moku atd. Analýza také označuje stupeň ohrožení klienta kardiovaskulárním onemocněním, onemocnění diabetem, onemocně jater, stav některých neurotransmiterů, stav páteře atd.

Jde o bioimpedanční preventivní nástroj zdravotní péče, nejde o žádný alternativní prostředek, ale o uznávaný a akreditovaný non invazivní zdravotnický prostředek umožňující provést kompletní analýzu fyziologie organismu s prokázanou 87 % klinickou přesností. Tato souprava není diagnostický nástroj. Toto zařízení v žádném případě nenahrazuje poskytování zdravotní péče. Ta je ze zákona určena zdravotnickému personálu.

Zařízení má v paměti informace i o tom jaké mají být elektrické parametry analyzovaného jedince v daném věku a systém tyto informace porovnává s naměřenými informacemi. Výsledek porovnání je graficky předán na obrazovku, lze je vytisknout nebo poslat emailem. Diagnostická souprava je určena pro klienty ženského i mužského pohlaví od věku 8 let.

Diagnostickou soupravu nelze použít:

 • u klientů s kardiostimulátorem (případně jiným stimulátorem)
 • u těhotných žen

CKM s.r.o. Třeboň

 • vnitřní lékařství
 • revmatologie
 • homeopatie
 • EAV dle Dr. Med. Volla
 • akupunktura ILF Praha
 • fyziologická regulační medicína Milano

Provozovna Plavsko

 • konzultační a poradenská činnost
 • analýza zdravotního stavu pomocí přístroje ES Teck