Fyziologická regulační medicína - FRM

Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto biologicky aktivní látky, intenzivně studované v molekulární biologii, jsou známé molekuly a nazýváme je také regulační nebo komunikační molekuly. Řadíme mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému) a růstové faktory, molekuly s regulujícím a stimulujícím účinkem.


Základy FRM (zdroj: www.guna.cz)
Schematické zobrazení principu FRM (zdroj: www.guna.cz)

VideaCKM s.r.o. Třeboň

  • vnitřní lékařství
  • revmatologie
  • homeopatie
  • EAV dle Dr. Med. Volla
  • akupunktura ILF Praha
  • fyziologická regulační medicína Milano

Provozovna Plavsko

  • konzultační a poradenská činnost
  • analýza zdravotního stavu pomocí přístroje ES Teck