Termografie

.. se zabývá vývojem a uvedením do klinické praxe nových metod účinných diagnostik a terapií ženského prsu postavených na využití torzních vln. Projekt se též zabývá využitím nových možností spinové medicíny v oblasti (regulace telomerázy). V žádném případě se nejedná o tzv. „alternativní medicínu“.
Proto byla, termo kamera vzata jako základní diagnostická souprava.


Termografie

Z termosnímku na obrázku je zřetelná souměrnost zabarvení, což znamená předpoklad, že v sledované oblasti jsou neutrální plochy fyziologické.
Jinak řečeno: V uvedeném případě nehrozí riziko vzniku „nádorového onemocnění“.


Termografie


Jsou zde dvě pozitivní možnosti:

  • diagnostikovat objekt prsu bez vlivu diagnostiky na stav objektu
  • diagnostika je „rychlejší“, zachytí nefyziologické změny v diagnostikovaném objektu ještě v době kdy je situace řešitelná.

Termografie


Z následujícího grafu je vidět kde je největší rozdíl v teplotách e sledování kontrolní skupiny, mastopatie a karcinomu. Největší teplotní rozdíly vykazují body: 4,10,18. V bodu 4 je rozdíl mezi normálem a karcinomem asi 2,5 st. C. Použitá kamera nebo ir teploměr s kamerou má rozlišovací schopnost přibližně 0,1 st. C. Velmi velká změna je i v bodě 22. To vše naznačuje, že pro rychlou diagnostiku stavu organismu lze provést měření teploty v bodě 4 a 22. V textu již bylo uvedeno, že je třeba nejdříve monitorovat symetrizaci teplot levé a pravé prso. Nakonec i z grafu, konkrétně body 9 a 17, vyplývá, že teplota v označených bodech by měla být přibližně stejná (přijatelný rozdíl je do 0,3 st. C)

GrafTermografie je bezpečnou alternativou k mammografii

Dr. David Jockers

Termografie je velmi vyspělým nástrojem, který dokáže specificky vyhodnocovat zánět v lidském těle. Tento test se ukazuje být mimořádně vhodným i pro vyhodnocování aktivních oblastí, kde se tvoří rakovinné buňky. Ukazuje se být mnohem efektivnějším a podstatně méně invazivním, než mammografie.
Výzkum nám již ukázal, že významným mechanismem, který doprovází všechny degenerativní choroby, bývá zánět. Většina testů v medicíně zkoumá ty projevy nemocí, které jsou již rozvinuté. Sledují se tak spíše účinky, než aby se šlo „proti proudu“ za skrytou příčinou. Stále více pokročilých poskytovatelů léčebné péče, ale používá nástroje a technologie, které pátrají po příčinách tělesných abnormalit.

Termograf je skenovací zařízení, které vyhodnocuje teplotu na povrchu těla a výsledky poskytuje formou digitalizovaného obrazu.
Tento přístroj vytváří digitální mapu pacientova těla a velmi přesně zobrazuje teplotní odchylky. Takováto místa mohou detekovat některé abnormální projevy, které doprovází třeba růst rakovinných buněk nebo aktivní infekci.
S pomocí mammografie se zjišťují anatomické změny v prsu jako jsou zatvrdliny nebo bulky. Termografie je schopná zase analyzovat cévní změny v prsu. Zvýšený přívod krve na určitá místa v těle zvyšuje i teplotu takových oblastí. Bývají to především oblasti se zánětem, s tvorbou rakovinných buněk nebo s infekcí, které vykazují zvýšené zásobení krví.
Teplotní mapa má velký význam pro detekování nepatrných fyziologických změn, které doprovází patologické procesy.
Lidské tělo by mělo přirozeně vykazovat termální symetrii. Oblasti s asymetrií mohou indikovat problémy a je potřeba analyzovat jejich skrytou patologii. Rakovinné buňky se dělí velmi rychle a vyžadují zvýšený přívod krve a živin. Metabolické procesy těla neumí rozlišovat mezi rakovinnými a zdravými buňkami. To pak mívá za následek zvýšené množství krevních buněk kolem aktivních rakovinných buněk.
Termografie ale dokáže odhalovat takovéto abnormální zásobení krví - ještě předtím, než se nádor stane dostatečně velkým, aby mohl být zjištěn jako bulka při vyšetření prsu. Termografie umí rozlišovat rakovinnou formaci o velikosti kolem 256 buněk, což představuje zhruba rozměr špendlíkové hlavičky.
Mammograf naproti tomu dokáže detekovat rakovinu až tehdy, když existuje shluk čítající asi 4 miliardy buněk.

Odhaduje se, že termografie dokáže detekovat rakovinnou formaci až o 6 let dříve, než se to podaří s pomocí mammografie.
Ženská prsa běžně nevyzařují mnoho tepla. Pokud jsou zdravá, natermografickém snímku vykazují purpurové odstíny. Tyto jsou indikací nízkých teplotních hladin. Pokud se ale objeví červené, oranžové nebo žluté skvrny, mohou indikovat přítomnost rakoviny a měly by být podrobněji analyzovány.

Metoda termografie je podrobně studována už více než 30 let. V databázi těchto snímků je více než 250 000 žen, které byly zařazeny mezi účastníky odborných studií. Tyto rozsáhlé a dlouhodobé studie prokázaly průměrnou citlivost a specifičnost na 90%. Výsledky dokládají, že přetrvávající abnormální termogram indikuje 22-násobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.
Na rozdíl od mammografie nevzniká při termografii žádné škodlivé ionizující záření. Mammografy jsou jedny z nejnebezpečnějších medicínských nástrojů, neboť vyzařují velmi vysoké dávky radiace. Naproti tomu termografy využívají technologii infračerveného záření, které je naprosto bezpečné. Při tomto vyšetření také nedochází ke stlačování prsu, jako u mammografů. Toto stlačování může vyvolávat další bujení rakovinných buněk a jejich šíření prostřednictvím krevního oběhu. Na prvním vyšetření termografie se vyhodnocuje tzv. základní obraz (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za „termální signaturu.“ Další vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly. Poté, co jsou analyzovány tyto 2 výchozí snímky, bývá pacientovi doporučováno absolvovat toto vyšetření každý rok, aby bylo možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů. Termografy jsou tedy velmi spolehlivé a přesné nástroje, které poskytují přesná a objektivní data o rozložení teplot. Tyto informace lze využívat k úspěšné diagnostice, léčbě a ke stanovení prognóz. Vyšetření bývá rychlé (do 15 minut), neinvazivní a naprosto bezbolestné.

Originál:
http://www.naturalnews.com/033586_thermography_mammography.html


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 30.11.2022 dojde k UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE.

Od 31.12.2022 bude UKONČENA LÉKAŘSKÁ PRAXE.